?!doctype html> 风机选型--鼓风机_风机生厂家_周口市通用鼓风机有限公司【官方网站?/title> <meta name="keywords" content="博马365娱乐城,大运彩票,众赢娱乐" /> <meta name="description" content="˱Ӽ޹˾盈盛彩票z麦久彩票Ũz久游彩票z直通车彩票ȵѶz福德正神z博盈娱乐zͼƬ6分彩票z众购彩票z旺彩彩票z聚彩网彩票" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/main.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen and (max-device-width: 768px)" href="/css/mobile.css" /> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" /> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.min.1.8.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/ping.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.flexslider-min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="bg_index"> <div id="top"> <div class="warp clearfix"> <div class="site_map"><p> <a class="qq" target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=450396143&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="/images/QQ_pic.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> <a href="http://121.89.222.58:8000/sitemap.html">|站地图</a> <a href="http://121.89.222.58:8000">|站首页</a> </p> </div> <div class="logo"><a href="http://www.194871.tw"><img src="/images/logo.png" align="bottom" alt="周口市通用鼓风机有限公?></a></div> </div> <div id="nav"> <div class="menu"> <ul class="menucon"> <li><a href="http://www.194871.tw" >首页</a></li> <li><a href="/html/list_1597.html" >公司?/a></li> <li><a href="/html/list_1600.html" >风机讑֤</a></li> <li><a href="/html/list_1601.html" >新闻资讯</a></li> <li class="currclass"><a href="/html/list_1602.html" >风机选型</a></li> <li><a href="/html/list_1603.html" >风机实图</a></li> <li><a href="/html/list_1604.html" >荣誉资质</a></li> <li><a href="/html/list_1605.html" >联系方式</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="banner_inner"> <div > </div> </div> <div class="warp clearfix "> <div class="c_l"> <div class="warp"> <h2><a href="#">风机选型<br><span>Fan type selection</span></a></h2> </div> <dl class="left_nav"> <dt><a href="#" title="风机选型">风机选型</a></dt> </dl> <ul class="list_left_btn"> <li><a href="http://121.89.222.58:8000/html/list_1600.html"><img src="/images/btn_products.jpg" alt="产品中心"></a></li> <li><a href="http://121.89.222.58:8000/html/list_1605.html"><img src="/images/btn_contact.jpg" alt="联系我们"></a></li> </ul> <div class="list_left"> <p class="title">热门文章</p> <ul> <li><a href="/html/fjzx_1607_2775.html" title="鼓风机摩擦问题怎么?>鼓风机摩擦问题怎么?/a></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2774.html" title="鼓风机的安装位置有哪些要?>鼓风机的安装位置有哪些要?/a></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2773.html" title="鼓风机如何增?>鼓风机如何增?/a></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2772.html" title="周口风机解读5-29型高压离心通风?>周口风机解读5-29型高压离心通风</a></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2771.html" title="鼓风机的安装位置要求">鼓风机的安装位置要求</a></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2770.html" title="高压鼓风机和通风机区别和常识">高压鼓风机和通风机区别和常识</a></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2769.html" title="鼓风机排风不畅通怎么?>鼓风机排风不畅通怎么?/a></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2768.html" title="周口风机解读GY9-19型锅炉离心风?>周口风机解读GY9-19型锅炉离心风</a></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2767.html" title="如何避免d风机抽进_尘">如何避免d风机抽进_尘</a></li> <li><a href="/html/fjzx_1607_2766.html" title="d风机的常用主材与型号">d风机的常用主材与型号</a></li> </ul> </div> </div> <div class="c_r"> <div class="pos2"> <p>您当前位|:<a href="/" target="_blank">鼓风机_风机生厂家_周口市通用鼓风机有限公司【官方网站?/a> >> <a href="/html/list_1602.html" target="_blank">风机选型</a> >> 频道首页</p> </div> <h1 class="dis_title">风机选型</h1> <div class="dis_intro2">周口通用鼓风机网站选型列表。用户可以通过以下的分c选型选择自己使用的风机型P或者查询相关的参数以及样图。如有问题可以直接联pL们的在线客服人员或者给我们留言Q我们将竭诚为您提供最优质的服务!</br> <span>Q注Q快h扄合的机型hCtrl+F键,在查找输入框内输入您惌查询的机型。)</span></div> <div class="fjxx_content"> <div class="fjxx_cont1"> <div class="fjxx_tit"><h1>常用低中高压d风机</h1></div> <div class="fjxx_txt"> <ul class="fjfl"> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2497.html">4-68型离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2504.html">4-72型离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2506.html">B4-72型离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2508.html">F4-72型离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2509.html">4-75型离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2512.html">4-79型离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2521.html">6-27型离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2524.html">6-23型离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2526.html">6-30型离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2529.html">7-10型离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2531.html">T4-72型离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2535.html">4-2×79型离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxtfj_1608_2537.html">4-2×72型离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2515.html">5-29型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2517.html">5-36型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2502.html">8-09型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2503.html">9-12型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2505.html">4-68型离心通风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2505.html">9-04型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2507.html">9-06型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2510.html">9-11型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2603.html">9-16型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2601.html">9-18型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2511.html">9-19型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2513.html">9-26型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2514.html">9-28型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2518.html">10-16型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2519.html">10-19型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2604.html">10-20型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2520.html">10-24型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2522.html">10-08-31型高压离心风?/a></li> <li><a href="/html/gylxfj_1610_2605.html">11-62型高压离心风?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="fjxx_cont1"> <div class="fjxx_tit"><h1>常用轴流通风?/h1></div> <div class="fjxx_txt"> <ul class="fjfl"> <li><a href="/html/zltfj_1616_2538.html">T30型u通风?/a></li> <li><a href="/html/zltfj_1616_2539.html">T35型u通风?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="fjxx_cont1"> <div class="fjxx_tit"><h1>늫、工业锅炉用d通、引风机</h1></div> <div class="fjxx_txt"> <ul class="fjfl"> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2536.html">Y8-39型锅炉离心引风机</a></li> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2534.html">Y10-24型锅炉离心引风机</a></li> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2533.html">Y7-41型锅炉离心引风机</a></li> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2530.html">Y6-30型锅炉离心引风机</a></li> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2527.html">Y5-48型锅炉离心引风机</a></li> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2525.html">Y5-47型锅炉离心引风机</a></li> <li><a href="/html/gllxfj_1611_2495.html">GY4-68型锅炉离心风?/a></li> <li><a href="/html/gllxfj_1611_2523.html">GY4-73型锅炉离心通引风机</a></li> <li><a href="/html/gllxfj_1611_2528.html">GY5-51型锅炉离心风?/a></li> <li><a href="/html/gllxfj_1611_2532.html">GY6-41型锅炉离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2554.html">Y10-21型锅炉离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2556.html">Y9-38型离心引风机</a></li> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2559.html">Y8-24型锅炉离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2565.html">Y9-19型锅炉离心风?/a></li> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2567.html">Y9-26型锅炉离心引风机</a></li> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2536.html">Y8-39型锅炉离心引风机</a></li> <li><a href="/html/lxyfj_1609_2533.html">Y7-41型锅炉离心引风机</a></li> <li><a href="/html/gllxfj_1611_2560.html">YX9-35型锅炉离心风?/a></li> <li><a href="/html/gllxfj_1611_2564.html">GY6-51型锅炉离心风?/a></li> <li><a href="/html/gllxfj_1611_2570.html">GY4-73锅炉d风机</a></li> <li><a href="/html/gllxfj_1611_2564.html">GY6-51型锅炉离心风?/a></li> <li><a href="/html/gllxfj_1611_2560.html">YX9-35型锅炉离心风?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="fjxx_cont1"> <div class="fjxx_tit"><h1>排尘d通风?/h1></div> <div class="fjxx_txt"> <ul class="fjfl"> <li><a href="/html/pcfj_1618_2542.html">C4-73除尘d风机</a></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2543.html">C6-48型除离心风?/a></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2581.html">CBS型离心通风?/a></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2606.html">C6-46型离心风?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="fjxx_cont1"> <div class="fjxx_tit"><h1>煤粉d通风?/h1></div> <div class="fjxx_txt"> <ul class="fjfl"> <li><a href="/html/pcfj_1618_2541.html">M9-26型煤_离心风?/a></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2540.html">M6-31型煤_离心通风?/a></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2598.html">M6-29型煤_离心通风?/a></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2599.html">M7-16型煤_离心风?/a></li> <li><a href="/html/pcfj_1618_2600.html">M7-29型煤_离心风?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="fjxx_cont1"> <div class="fjxx_tit"><h1>|茨鼓风?/h1></div> <div class="fjxx_txt"> <ul class="fjfl"> <li><a href="/html/pcfj_1618_2541.html">LZSR型罗茨鼓风机</a></li> <li><a href="/html/lcgfj_1617_2586.html">SLpd|茨鼓风?/a></li> <li><a href="/html/lcgfj_1617_2587.html">SSR型三叶螺旋罗茨风?/a></li> <li><a href="/html/lcgfj_1617_2588.html">FR60型罗茨风?/a></li> <li><a href="/html/lcgfj_1617_2589.html">ARpd|茨鼓风?/a></li> <li><a href="/html/lcgfj_1617_2621.html">Lpd|茨鼓风?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="fjxx_cont1"> <div class="fjxx_tit"><h1>物料风机</h1></div> <div class="fjxx_txt"> <ul class="fjfl"> <li><a href="/html/wlfj_1619_2544.html">MQS5-54物料风机</a></li> <li><a href="/html/wlfj_1619_2568.html">Φ11-3E型粮食烘q风?/a></li> <li><a href="/html/wlfj_1619_2569.html">XS型纤l送料风机</a></li> <li><a href="/html/wlfj_1619_2575.html">SM7-31-11型输风?/a></li> <li><a href="/html/wlfj_1619_2576.html">5-64-11型输送棉c离心风?/a></li> <li><a href="/html/wlfj_1619_2577.html">5-42-11型籽输送离心风?/a></li> <li><a href="/html/wlfj_1619_2578.html">SL5-45型物料输送风?/a></li> <li><a href="/html/wlfj_1619_2579.html">SHXpdU维物料输送风?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="fjxx_cont1"> <div class="fjxx_tit"><h1>屋顶通风?/h1></div> <div class="fjxx_txt"> <ul class="fjfl"> <li><a href="/html/zltfj_1616_2545.html">DWTI型屋剙?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="fjxx_cont1"> <div class="fjxx_tit"><h1>防腐d风机</h1></div> <div class="fjxx_txt"> <ul class="fjfl"> <li><a href="/html/fflxfj_1612_2550.html">FD防腐d风机</a></li> <li><a href="/html/fflxfj_1612_2551.html">FT35-11防腐轴流风机</a></li> <li><a href="/html/fflxfj_1612_2591.html">F4-62防腐d风机</a></li> <li><a href="/html/fflxfj_1612_2611.html">F4-57型防腐离心风?/a></li> <li><a href="/html/fflxfj_1612_2612.html">F9-28 I型防腐离心风?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="warp"> <p>周口市通用鼓风机有限公?联系电话Q?5539485098 15539456606</p> <p class="foot_p">Copyright 2014 www.194871.tw All rights reserved.</p> <p>备案P<a href="http://beian.miit.gov.cn" rel="nofollow">豫ICP?0014908?1</a></p> <script> $(document).ready(function(e) { $('.zxkf_href').click(function(){ $('#k_s_ol_floatWin_img').click()}) }); </script> <script type="text/javascript" src="http://kefu6.kuaishang.cn/bs/ks.j?cI=357858&fI=15690" charset="utf-8"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="https://s4.#/z_stat.php?id=1278690055&web_id=1278690055"></script> <div class="floating_ck"> <dl> <dt></dt> <dd class="words"> <span>在线QQ</span> <div class="floating_left"><a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2791131736&site=qq&menu=yes" class="zxkf_href">在线QQQ?791131736</a></div> </dd> <dd class="quote zxkf_href"> <span>咨询电话</span> <div class="floating_left"><a href="" class="zxkf_href">咨询电话Q?5539485098</a></div> </dd> <dd class="qrcord"> <span>扫一?/span> <div class="floating_left floating_ewm"> <i></i> <p class="qrcord_p01">扫一?br>获取更多快速服?/p> <p class="qrcord_p02">全国免费咨询热线<br><b>15539485098<b></b></b></p><b><b> </b></b></div><b><b> </b></b></dd><b><b> </b></b></dl><b><b> </b></b></div> </div> </div> <div style="display:none"></div> <a href="http://www.194871.tw/"><span class="STYLE1">ţƱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.735385.buzz">ӱ3</a> <a href="http://www.osqrodpr.buzz">齫ͼ</a> <a href="http://www.93942149.buzz">Ϻ齫</a> <a href="http://www.1919978.buzz">߲pk</a> <a href="http://www.458066.buzz">ɹʮһѡн</a> <a href="http://www.763440.buzz">°汾</a> <a href="http://www.qixvla.buzz">10</a> <a href="http://www.4530518.buzz">ͨƴذװ</a> <a href="http://www.adjlxsv.buzz">齫ô</a> <a href="http://www.66833uu.com">ڿ¡Ʊ·</a> <a href="http://www.424959.buzz">СԤ</a> <a href="http://www.bhdjxc.buzz">8ѯ</a> <a href="http://www.2120465.buzz">ͨϷ</a> <a href="http://www.33162237.buzz">齫Ӯ</a> <a href="http://www.cumiykl.buzz">ʥ㰲װ</a> <a href="http://www.853729.buzz">ɹʮһѡ©</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script> $('.menu ul li:eq(4)').addClass("currclass"); </script> <script src="/ks_inc/ajax.js" type="text/javascript"></script> <!-- published at 2020/11/4 17:09:16 -->